Usługi dodatkowe

Oferujemy:

  • pełne wsparcie w trakcie zakładania, rejestrowania działalności, jak i jej likwidowania,
  • wprowadzanie do rejestrów zmian w zakresie danych dotyczących działalności,
  • sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach,
  • sporządzanie wniosków o dotację,
  • naszym klientom udostępniamy nieodpłatnie program do fakturowania.