FORMY WSPÓŁPRACY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych obecnych i przyszłych Klientów oraz reagując na potrzeby zmieniającego się świata, proponujemy następujące formy współpracy:

  • forma klasyczna – dostarczenie dokumentów do Biura Rachunkowego osobiście przez Klienta,
  • odbiór dokumentów przez pracownika Biura Rachunkowego z siedziby Klienta (do 20 km od Biura gratis),
  • wysłanie dokumentów księgowych do Biura Rachunkowego kurierem,
  • zeskanowanie dokumentów księgowych oraz wysłanie ich do biura emailem, DropBoxem, Google Drive, OneDrive lub inny dysk online – w tej formie współpracy biuro pracuje na kopiach dokumentów natomiast oryginały pozostają u Klienta,
  • wymiana skanów dokumentów poprzez portal Biura Rachunkowego.

Dodatkowo bez względu na formę przekazywania dokumentów do Biura nasi Klienci otrzymują dostęp do portalu biura gdzie szybko i wygodnie mogą sprawdzić:

  • informacje o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów,
  • szczegółowe informacje o podatku dochodowym i podatku VAT,
  • informacje o wynagrodzeniach pracowników,
  • podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami.