Księga przychodów i rozchodów, Ryczałt ewidencjonowany

Oferujemy:

  • prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych,
  • prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR,
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
  • kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych,
  • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych),
  • obsługa sprawozdań statystycznych GUS,
  • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia,
  • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy.