CENNIK

Opłata za usługi jest indywidualna, ściśle powiązana z ilością pracy jaką musimy wykonać dla naszego Klienta.

Cena za usługę księgową uzależniona jest od:

  • rodzaju prowadzonej działalności (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt),
  • liczby dokumentów do zaksięgowania,
  • ilości zatrudnionych pracowników,
  • dodatkowych oczekiwań Klienta.

Przykładowe ceny za usługi naszego Biura:

  • Ryczałt ewidencjonowany – od 150 zł netto,
  • Księga przychodów i rozchodów – od 150 zł netto,
  • Księgi rachunkowe – od 400 zł netto,
  • Obsługa płacowa jednego pracownika – od 15 zł netto miesięcznie,
  • Prowadzenie akt osobowych – od 15 zł netto miesięcznie.

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dokładne określenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy, odbywa się w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem.

W celu dokładniejszych informacji prosimy o wypełnienie krótkiego formularza kontaktowego.

Forma Opodatkowania
Księgi HandloweKsiążka Przychodów i RozchodówRyczałt EwidencjonowanyKarta Podatkowa

Zaliczki wpłacane są:
miesięczniekwartalnie

Czy Firma jest płatnikiem VAT
taknie

Zaliczki na podatek VAT wpłacane są:
MiesięcznieKwartalnie

Czy Firma prowadzi sprzedaż internetową
taknie

Średnia miesięczna ilość zwrotów:

Czy Firma ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej
taknie

Średnia ilość dokumentów w miesiącu / kwartale zakupowych / kosztowych

Średnia ilość dokumentów sprzedaży w miesiącu

Czy Firma prowadzi sprzedaż/zakupy na terenie Unii Europejskiej (WNT/WDT)
taknie

Czy Firma prowadzi sprzedaż/zakupy poza terenem Unii Europejskiej
taknie

Czy Firma zatrudnia pracowników
taknie

ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

ilość pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

W jakiej formie ma być prowadzona obsługa pracowników:
Wyliczenie listy Płac oraz wysyłanie deklaracji do ZUSPełna obłoga kadrowo/Płacowa

Czy Firma jest objęta obowiązkiem sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego
taknie

średnia roczna ilość sprawozdań GUS

Dodatkowe uwagi (pole nie obowiązkowe)