Kadry i płace

Oferujemy:

  • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
  • obsługa umów cywilno- prawnych,
  • przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego,
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • prowadzenie akt osobowych.